มั่นใจ

Arduino Car Control

apps
2.24MB
ร้านค้าดาวน์โหลด 50 - 250
เวอร์ชั่น 1.0 2 ปีที่ผ่านมา

คำอธิบายของ Arduino Car Control

Arduino circuit check your car from your phone with bluetooth communication .

Arduino bluetooth haberleşmesi ile telefonunuzdan araba devrelerinizi kontrol edin.

ahmetalberen@gmail.com for questions You can send mail .

Sorularınız için ahmetalberen@gmail.com mail atabilirsiniz.

/*

HAZIRLAYAN = Ahmet ALBEREN

ahmetalberen@gmail.co for questions You can send mail .

*/

#include

SoftwareSerial BT(2,3); //rx-tx

int Car1= 5;

int Car2= 6;

int motorlc = 8; // left motor clockwise rotation

int motorla = 9; // left motor anticlockwise rotation

int motorrc = 10; // right motor clockwise rotation

int motorra = 11; // right motor anticlockwise rotatio

int Far = 13;

int hiz1;

int hiz2;

int hiz3;

String readString;

void setup() { // presenting pins as outputs

pinMode(Far, OUTPUT);

pinMode(motorlc, OUTPUT);

pinMode(motorla, OUTPUT);

pinMode(motorrc, OUTPUT);

pinMode(motorra, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

BT.begin(9600);

}

void loop() {

while(BT.available()){ // the code here is for bluetooth

delay(3);

char c = BT.read();

readString += c;

}

if(readString.length() > 0){ // when a certain button is pressed the reaction will be...

Serial.println(readString);

if(readString == "Forward"){

analogWrite (Car1,hiz1);

analogWrite (Car2,hiz1);

digitalWrite(motorlc, HIGH);

digitalWrite(motorla, LOW);

digitalWrite(motorrc, HIGH);

digitalWrite(motorra, LOW);

}

if(readString == "Back"){

analogWrite (Car1,hiz1);

analogWrite (Car2,hiz1);

digitalWrite(motorlc, LOW);

digitalWrite(motorla, HIGH);

digitalWrite(motorrc, LOW);

digitalWrite(motorra, HIGH);

}

if(readString == "Left"){

analogWrite (Car1,hiz2);

analogWrite (Car2,hiz2);

digitalWrite(motorlc, HIGH);

digitalWrite(motorla, LOW);

digitalWrite(motorrc, LOW);

digitalWrite(motorra, HIGH);

}

if(readString == "Right"){

analogWrite (Car1,hiz2);

analogWrite (Car2,hiz2);

digitalWrite(motorlc, LOW);

digitalWrite(motorla, HIGH);

digitalWrite(motorrc, HIGH);

digitalWrite(motorra, LOW);

}

if(readString == "Stop"){digitalWrite(motorlc, LOW);

digitalWrite(motorla, LOW);

digitalWrite(motorrc, LOW);

digitalWrite(motorra, LOW);

analogWrite (Car1,hiz3);

analogWrite (Car2,hiz3);

}

if(readString == "Car on"){hiz1 =200;

hiz2 =140;

hiz3 =0;

digitalWrite(Far,HIGH);

delay(50);

digitalWrite(Far,LOW);

delay(50);

digitalWrite(Far,HIGH);

delay(50);

digitalWrite(Far,LOW);

delay(50);

digitalWrite(Far,HIGH);

delay(50);

digitalWrite(Far,LOW);

}

if(readString == "Car off"){hiz1 =0;

hiz2 =0;

hiz3 =0;

}

if(readString == "Far on"){digitalWrite(Far,HIGH);

}

if(readString == "Far off"){digitalWrite(Far, LOW);

}

}

readString="";

}</br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br></br>

ดูเพิ่มเติม

การให้คะแนนผู้ใช้ร้านค้าสำหรับ Arduino Car Control

0
0
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0

ธงArduino Car Control

trusted ปักธง
ทำงานได้ดี 0
needs licence ปักธง
จำเป็นต้องมีlicense 0
fake ปักธง
แอปปลอม 0
virus ปักธง
ไวรัส 0
อวตารร้านค้า apps
ร้านค้าapps 2.71M 3479.62M

APK ข้อมูลเกี่ยวกับ Arduino Car Control

เวอร์ชั่นAPK 1.0
เข้ากันได้ Android 1.6+ (Donut)
นักพัฒนา Ahmet ALBEREN


ดาวน์โหลด Arduino Car Control APK
ดาวน์โหลด